Se vår video om hur systemet fungerar (9 min)

DEL 1: Logga in & allmänt           (startar vid: 00:20)

DEL 2: Skapa projekt                  (startar vid: 02:45)

DEL 3: Skicka avtal                     (startar vid: 03:40)

DEL 4: Skapa & skicka ÄTA         (startar vid: 05:55)

DEL 5: Support & hjälp               (startar vid: 08:20)