Image by Ian Schneider

OM OSS

eÄTA by eÄTA AB

Bakom bolaget eÄTA AB står grundarna Richard Davison, Erik Folke, Erik Johansson och Daniel Karlsson. Syftet är att med digitalisering och smarta tekniska lösningar kunna erbjuda företagare tjänster som underlättar vardagen och att man får fullt betalt för sina uppdrag. 

Grundidén med eÄTA är sprungen ur Erik Folkes juristbakgrund med hundratals drivna tvister och processer där ofta oklara avtal, gällande ändringar och tilläggsarbeten inom entreprenad, är huvudorsaken. 

Detta ville vi ändra på med eÄTA, tjänsten som är framtagen för att underlätta hela hanteringen av ÄTA-arbeten. Förutom juridisk kompetens besitter delägarna stor teknisk kompetens inom systemutveckling och programmering, samt tidigare erfarenheter av egenföretagande och affärsutveckling. 

eÄTA   l   www.e-ata.se

Läs mer om tjänsten: